Vážení zákazníci,

dovolím si Vás v krátkosti nás představit. Společnost byla založena v roce 1997 se záměrem, rozšířit služby v oboru externích oprav transformátorů. Naší snahou je provádět nenáročné opravy transformátorů přímo na pozicích nebo v areálech provozovatelů a tím ekonomicky zefektivnit a zkrátit nutné vlastní odstavení VN zařízení. Složitější opravy provádíme v naší provozovně v Rosicích a po dobu opravy poskytujeme zapůjčení náhradního transformátoru. Záměr se nám daří naplňovat o čem svědčí stovky spokojených zákazníků a to nás zavazuje neustále zkvalitňovat naše služby a maximálně se přizpůsobit požadavkům provozovatelů. Během existence společnosti jsme postupně rozšířili činnost na dodávky nových transformátorů a celkové rekonstrukce trafostanic, revizní činnost a výkup starých a nefunkčních transformátorů.

Těšíme se na spolupráci.

Petr Křivánek – jednatel
  • Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených
    elektrických zařízení


  • Opravy a údržba vysokonapěťových transformátorů

  • Obchodní a zprostředkovatelská činnost
Energopoint spol. s.r.o.
Havránková 30/11, 619 00 Brno
e-mail: krivanek@energopoint.cz

Petr Křivánek - jednatel
mobil: 602 581858

Martin Křivánek - technik
mobil: 720 212768
Rosice u Brna
areál MATE, a.s.
Brněnská 1027, 655 01 Rosice
telefon: 546411045 - 6 (ústředna)
KOMERČNÍ BANKA a.s.
Palackého nám. 30, 665 01 Rosice
č.ú. 27 – 9339890277/0100